Infuustherapie

Bij infuustherapie wordt veelal vocht of medicatie met een infuus toegediend. De noodzakelijke vloeistoffen worden via een naald of lange lijn in een bloedvat, lichaamsholte of onder de huid afgegeven. Hierbij kan men denken aan de toediening van bijvoorbeeld vocht, antibiotica, chemotherapie, totale parenterale voeding (TPV) en morfine.

Door technologische ontwikkelingen zijn er steeds meer infuusbehandelingen ook thuis mogelijk en wordt de kwaliteit van leven van de patiënt aanzienlijk verbeterd.