Links

Wie heeft er dienst?:
Dienstdoende huisarts (of bel direct naar 011/22.03.03 voor de gemeente Hasselt)
Dienstdoende apotheker

Ziekenhuis:
Jessaziekenhuis

Achtergrond informatie:
Palliatieve zorg
Het Vlaams patiënten platform

Per 1 oktober 2017 is iedere thuisverpleegkundige verplicht om de identiteit van iedere patiënt bij ieder bezoek electronisch te controleren. Wij juichen deze anti-fraude maatregel van harte toe (al is het wat extra werk).