Palliatieve zorg

In het boek Warme zorg, warme woorden (ISBN 90-352-2700-X) schrijft Marinus van den Berg (en wij hebben daar weinig aan toe te voegen omdat het precies zegt hoe wij erover denken):

Palliatief zorgen

Verlichten
wat pijn doet.
Genezen
wat gewond is.
Horen wat
niet gezegd is.

Opmerken
wat niet gezien wordt.
Stil zijn
als woorden teveel zijn.
Luisterend
spreken zonder te praten.

Meetrekken
door het onzekere.
Meegaan
tot het einde.

Waardering tonen
voor het goede.
Verbijstering delen
om het verschrikkelijke.

Doen wat je belooft,
liefde en warmte
toevoegen
aan goede zorg