Specialisaties

Palliatieve zorg: De klemtoon ligt op de kwaliteit van het leven. "Niet dagen toevoegen aan het leven, maar leven toevoegen aan de dagen die nog resten".

Wondzorg: Adequate wondzorg betekent dat we de patiënt in zijn totaliteit benaderen met aandacht voor de verschillende factoren die de wondheling kunnen bevorderen (of belemmeren). Binnen dit domein zijn we verder gespecialiseerd in brandwonden.

Infuustherapie: Voorheen bleven mensen voor infuustherapie (lang) in het ziekenhuis. Middels onze zorg kunnen onze patiënten deze behandeling thuis krijgen.