Onze uitgangspunten:

Wij zien éérst de mens in de patiënt en dan de wonde, de injectie of het ziektebeeld. Elk mens is uniek en we passen onze verzorging daar op aan. Wij vinden het psychosociale welzijn van de patiënt en zijn familie belangrijk. We doen graag iets extra: een rolstoel uitlenen, een nieuwe therapie nazoeken. Wij zien verzorging breed.

Wij zijn professionelen en nemen verpleegkunde zeer serieus. Op de vakkennis van de meesten is weinig aan te merken; wij proberen echter onberispelijk te zijn. Wij denken dat zoiets pas mogelijk is na 10 jaar ervaring. Wij houden niet op met leren en studeren. We zijn zelfstandigen en we kennen het verschil met mensen in loondienst. Ons gereedschap is geen wegwerp materiaal; de sterilisatie ervan doen we in de eigen autoclaaf (een sterilisatiemachine). Onze creativiteit helpt ons om altijd oplossingen te vinden.

De patiënt betaalt ons niet voor onze zorg; dat doet de mutualiteit. De patiënt ontvangt na het einde van de maand een financieel rapport van ons; wij dienen onze factuur rechtstreeks in bij de mutualiteit. De verpleegkundigen van Auxilium berekenen geen toeslagen op hun zorg (ze zijn geconventioneerd).

Wij hechten belang aan heldere communicatie. Met onze patiënten en met de verwijzende artsen onderhouden wij een persoonlijke, respectvolle en vertrouwelijke band. We maken duidelijke afspraken over de wederzijdse verwachtingen en volgen onze inspanningen in een dossier dat we bij iedere patiënt thuis neerleggen. We hebben goede contacten met andere disciplines, die we om bijstand vragen als we tijdens onze dagelijkse bezoeken waarnemen dat extra hulp nodig is.

Ziek zijn is ellendig, maar is beter thuis te verdragen. We helpen de zorgbehoevende zo lang als mogelijk in de eigen, vertrouwde omgeving te blijven.

Onze specialisaties zijn: oncologie en wondzorg (ook brandwonden). We hebben ruime ervaring met palliatieve zorg.